Kliniken har upphört

Verksamheten är under avveckling. Vid frågor maila oss på info@tremedikus.se