Vad händer på TREMEDIKUS?

Nyheter och blogginläggIBS.jpg?fit=800%2C600&ssl=1

Vad kan man göra själv vid IBS?
IBS är en vanlig sjukdom som inte är farlig men kan vålla stora besvär för vissa individer. När man väl har fått sin diagnos med IBS är det inte ovanligt att man känner sig vilsen och söker en lösning på sina besvär. Ofta har man experimenterat lite själv redan men vad säger forskningen om saker man kan påverka själv?


Alcohol.jpg?fit=1200%2C799&ssl=1

2017-01-29 Hepatologi

Alkohol och lever

90 % av Sveriges befolkning dricker alkohol. Oftast dricker man endast mindre mängder alkohol eftersom det smakar bra med ett glas vin eller öl till maten. Problem uppstår om alkoholintaget blir okontrollerat och överstiger den mängd kroppen klarar av. Enligt Folkhälsomyndigheten anses var femte man och var åttonde kvinna vara riskkonsument.


colorectalcancer_shutterstock_0.jpg?fit=1200%2C780&ssl=1

Omkring 6000 svenskar insjuknar i tarmcancer varje år. Det är den vanligaste cancerformen efter bröstcancer hos kvinnor och prostatacancer hos män.

Tarmcancer uppkommer från ett godartat förstadium i form av polyper som med tiden kan utvecklas till cancer. Vid tidig upptäckt kan vi plocka bort polyperna och hindra sjukdomen från att utvecklas. Även tidigt cancer som är begränsad till tarmväggen kan botas i de flesta fall.

Tarmcancer är vanligare i högre åldrar. Det är inte ovanligt att de som drabbas har sjukdomen inom släkten. Andra riskfaktorer är rökning och fetma.


Logotyp_TreMedikus_neg_tagline liten

Vi bedriver specialistvård med fokus på mag- och tarmbesvär, men även inom det invärtesmedicinska området. Vår mottagning drivs av specialistläkare, med flexibla öppettider och garanterat korta väntetider.