Gastroenterologi

Mag- & tarmbesvär


Mag-tarm besvär


Symptom från magen är väldigt vanligt att drabbas av. Det är sällan symptom på något farligt men kan vara mycket besvärande. Sjukdomarna liknar ofta varandra i symptom men orsakas av principiellt olika saker. För att ta reda på vilka besvär man lider av kan läkaren ofta komma långt bara genom att få en detaljerad beskrivning av dina besvär och tillsammans med laboratorieprover kan man ofta ställa diagnos. Dock är det många tillstånd som man endast kan få svaret på orsaken genom att göra en så kallad endoskopisk undersökning (se avsnitt om endoskopi för information).

Vanliga sjukdomar inom magtarmkanalen


Inflammatorisk tarmsjukdom

Inflammatorisk tarmsjukdom är ett samlingsnamn för flera sjukdomar där de två vanligaste heter Crohns och Ulcerös kolit. Sjukdomarna är ”autoimmuna” vilket innebär att kroppens immunförsvar angriper sin egen vävnad, i detta fallet tarmslemhinnan.

Båda sjukdomarna leder till inflammation i tarmslemhinnan och det vanligaste symptomet är diarré och ont i magen. 

Sjukdomarna kan diagnosticeras med hjälp av flera olika saker. Viktigast är en god beskrivning av symptomen och därefter kan man använda sig av blodprover, avföringsprover, röntgen och det viktigaste – endoskopi.

Saker som man själv skall tänka på vid inflammatorisk tarmsjukdom är bland annat att undvika antiinflammatoriska smärtstilande läkemedel, minska på mat som du upplever besvärnade, och vid Crohns sjukdom – sluta röka!

Utöver desa åtgärder finns det flera olika läkemedel som har god effekt på sjukdomen, och i vissa utvalda fall kan operation vara ett alternativ.


Glutenintolerans

Glutenintolerans kallas också coeliaki och är ett tillstånd där kroppen inte kan hantera glutenproteinet i maten. Detta leder till en skada på tarmslemhinnan och resultatet blir att tarmen inte kan ta upp all näring från födan. Sjukdomen drabbar såväl barn som vuxna.

Symptomen kan ibland vara diffusa och diagnosen kan vara svår att ställa men manga ganger finns vanliga symptom såsom; ont i magen, diarré, förändrat avföringsmönster, viktnedgång, känsla av uppsvälld mage, kliande hudutslag, järnbrist och benskörhet och minskad aptit bland annat.

Om du misstänker att du drabbats av coeliaki bör du uppsöka läkare innan du tar bort all man som innehåller gluten för att få en diagnos. 

Det finns flera olika sätt att diagnosticera glutenintolerans, dels via blodprov och en sorts gentest men det säkraste är ett vävnadsprov från tarmen.

Behandlingen består i att man får sluta äta gluteninnehållande föda helt och hållet. Detta kan många gånger vara svårt och hjälp från en dietist är att föredra. Vanliga födoämnen som innehåller gluten är bland annat bröd, bakverk och pasta men kan dölja sig i många andra födoämnen.

I början när tarmen läkaer ihop kan det vara klokt at undvika en del andra vanliga födoämnen också såsom ris, potatis, sojabönor, och laktosinnehållande produkter då tarmen kan ha svårt att smälta detta innan den har läkt ihop helt.


Magsår

Magsår innebär att man har fått ett sår på ytan i magslemhinnan i magsäcken eller tunntarmen. Symptomen kan variera, från inga alls till att man har ont i övre delen av magen, kräkningar, illamående eller att man känner sig mätt tidigt efter att man ätit. Ibland kan man också har blod i avföringen vilket brukar visa sig som svart avföring.

Orsaken till magsår är oftast att man har ätit antiinflammatoriska mediciner eller bär på en bakterie som kan orsaka magsår som heter Helicobakter Pylori.

Diagnosen ställs med hjälp av avföringsprover och endoskopisk undersökning.

Beroende på orsak så behandlas sjukdomen med mediciner, dels mediciner som minska magsyran och dels med hjälp av antibiotika.

Beroende på var magsåret sitter och hur det ser ut så kan det bli aktuellt med at genomföra en kontrollundersökning.


Tarmfickor

Tarmfickor i tjocktarmen (divertikulos) är ett vanligt tillstånd där förekomsten ökar med åldern. Tarmfickor orsakr sällan några problem men kan ge besvär då de kan bli inflammerade eller börja blöda.

Symptom på detta kan vara blod i avföringen, feber, buksmärta (oftast i nedre delen av magen), eller förändrade avföringsvanor exv diarré eller förstoppning.

Diagnosen tarmfickor kan ställas på olika sätt, antingen genom röntgenundersökning eller endoskopisk undersökning. Ibland kan symptomen på divertikulit orsakas av någon annan sjukdom, varför man vill ställa diagnosen korrekt innan man förlitar sig på en beskrivning av besvären bara.

Behandlingen beror på hur svåra besvär man har. Vid en inflammation kan det ofta räcka med flytande kost och en antibiotikakur. Ibland kan det dock bli svårare symptom och då kan en sjukhusvistelse bli aktuell och i sällsynta fall, operation.

Efter att man haft en episod av inflammation i en tarmficka är de bra att öka fiberintaget i kosten men man behöver inte undvika nötter, frön, popcorn, eller liknande mat.


Reflux/Sura uppstötningar

Reflux orsakas av magsyra som i vanliga finns i magsäcken backar upp I matstrupen. En liten mängd magsyra i matstrupen är normalt men när det blir för mycket kan matstrupen bli skadad. Symptomen kan bara en brännande känsla bakom bröstbenet, sura uppstötningar, ont I övre delen av magen, besvär att svälja mat, heshet, och hosta.

I lindriga fall kan man provbehandla med medicin om man har typiska symptom. Men för att veta om matstrupen har blivit skadad ska man göra en endoskopisk undersökning av matstrupen och magen.

För att behandla sjukdomen själv kan man gå ner i vikt (man man är överviktig), höja huvudändan något på sängen, minska föda som ger besvär såsom kaffe, alkohol och pepparmint, sluta röka, äta oftare och mindre.

Om detta inte ger effekt kan man prova syrahämmande mediciner (exv Omeprazol eller Novaluzid) och i utvalda fall, operation.


Funktionella mag-tarmsjukdomar

Denna grupp av sjukdomar är den vanligaste av alla magtarmsjukdomar. Symptomen kan återfinnas i hela magtarmsystemet och den vanligaste av dessa sjukdomar är det som kallas ”Irritable bowel syndrome” eller IBS.

Mellan 5 och 15 procent av befolkningen i allmänhet uppfyller kriterierna för diagnosen IBS men svårighetsgraden av besvären är väldigt olika. De vanligaste symptomen är ont i magen och förändrade avföringsvanor.

Orsaken till IBS beror sannolikt på många olika saker som samverkar. Intesiv forskning pågår kring orsakerna och små frasteg sker hela tiden. Ibland kan IBS utvecklas efter en maginfektion men de flesta har inte haft en utlösande infektion. Symptomen brukar bli sämre i samband med oro eller stress men det är sannolikt inte den enda orsaken till sjukdomen.

Diagnosen ställs med hjälp av en detaljerad symptombeskrivning samt laboratorieprover. I vissa fall när det råder tveksamhet om diagnosen kan andra undersökningar bli aktuella såsom endoskopi.

Det finns manga olika behandlingar av IBS. Det är dock sällan man kan bli helt besvärsfri från sin IBS men de flesta kan bli avsevärt bättre efter utprovning av behandling. Detta tar ofta lite tid och man får ibland träffa sin läkare flera gånger för att hitta rätt behandling.Logotyp_TreMedikus_neg_tagline liten

Vi bedriver specialistvård med fokus på mag- och tarmbesvär, men även inom det invärtesmedicinska området. Vår mottagning drivs av specialistläkare, med flexibla öppettider och garanterat korta väntetider.

Nyheter/blogginlägg