Hepatologi

LeversjukdomarLevern är både kroppens fabrik och återvinningsstation. Levern producerar livsviktiga ämnen och är också involverad i ämnesomsättningen, immunsystemet, hormonutsöndringen, matsmältningen, reglering av blodsockerhalten och blodfetter samt lagring av vitaminer och metaller. En av de viktigaste funktionerna är dock nedbrytningen av farliga ämnen som kroppen tar upp via näring eller som uppstår under ämnesomsättningen.

Levern belastas på många olika sätt. Vanligtvis klarar kroppen och levern av att kompensera kortvariga belastningar om de inte är alltför stora. Om påfrestningarna dock pågår under en längre tid kan följderna vara ödesdigra för levern. Den kan bli inflammerad, gallgångarna i levern kan ta skada eller själva leverfunktionen kan svikta. Levern kan påverkas av många olika ämnen (exempelvis läkemedel Alvedon, Ipren, antibiotika mm), hälsokostpreparat, teer, örter men även alkohol och droger. Det är därför viktigt att identifiera de faktorer som skadar levern för att minska risken att insjukna i skrumplever (=levercirrhos, lever med mycket ärrvävnad) eller leversvikt. Vi kan hjälpa dig på vägen genom provtagning samt undersökningar.

Det senaste decenniet har det alltmer visar sig att även fetma kan bidra till uppkomsten av skrumplever. Orsaken till detta är att överskottsfett lagras in i levern (fettlever) och ger upphov till en leverinflammation, som i sin tur leder till en ombyggnad av själva levern med ärrvävnad. Funktionsduglig levervävnad går förlorad och levern kan inte utöva sin fulla funktion. Genom riktade frågor tar vi reda på dina vardagsvanor och om vi kan understödja dig om du vill förändra på dina vardagsvanor. Vi kan koppla in dietist för att se över dina kostvanor och för att ge dig en genomtänkt kostplan. Vi kommer även att undersöka andra organ för att utesluta t.ex. hjärt-kärlsjukdomar, lungsjukdomar, njursjukdomar och diabetes som kan ses i samband med övervikt.En annan vanlig orsak till att levern blir inflammerad är virusinfektioner. Det finns flera olika virus som kan orsaka en leverinflammation (s.k. hepatit) och olika virus smittas på olika sätt. Det finns vaccinationer mot vissa virus och vi rekommenderar starkt att ta skydda sig mot hepatitvirus inför resor. Vi kan hjälpa dig med att informera dig om tillgängliga vaccinationer och om du bör vaccinera dig.

I ovanliga fall kan levern drabbas av autoimmuna tillstånd. Det betyder att kroppens egna immunsystem angriper levervävnaden som leder till en inflammation i levervävnaden (autoimmun hepatit). Denna inflammation kan dock bromsas i de flesta fallen om man utreder snabbt. Det är viktigt att hejda förloppet då det i värsta fall kan leda till en levercirrhos. Vi kan snabbt ta reda på om levern kan ha drabbats av en autoimmun sjukdom och hur allvarlig inflammation är.

Vissa sjukdomar som går i arv kan ge leverpåverkan. Det är viktigt att veta att sjukdomen inte nödvändigtvis måste ha visat sig hos släktingar. Exempel på ärftliga leversjukdomar är exempelvis järninlagringssjukdomen (hemokromatos) eller kopparinlagringssjukdomen (Wilsons sjukdom). Båda sjukdomar kan diagnostiseras genom specifika prover och behandlingen kan ske under handledning genom en läkare. Du kan också komma besök och rådfråga om dina tankar kring ärftliga leversjukdomar om du har en släktning som drabbats av en leversjukdom. Vi erbjuder provtagning för att enkelt utesluta dessa sjukdomstillstånd.

De vanligaste symtomen när man har drabbats av leversjukdom eller påverkan av g är trötthet, illamående, spänd och uppsvullen mage, gulfärgad hudkostym eller ögonvita.

Om du misstänker att du drabbats av en leversjukdom eller har andra funderingar kring leversjukdomar och vaccinationer så är vi på plats för ett personligt möte och för att besvara dina frågor. Vi kommer att utreda dig med snabb provtagning och riktade undersökningar för att bedöma om du kräver behandling.


Logotyp_TreMedikus_neg_tagline liten

Vi bedriver specialistvård med fokus på mag- och tarmbesvär, men även inom det invärtesmedicinska området. Vår mottagning drivs av specialistläkare, med flexibla öppettider och garanterat korta väntetider.

Nyheter/blogginlägg