Allt du behöver veta

Inför ditt besök

Vad du kan göra för att ditt besök ska bli så bra och smidigt som möjligt. Har du några funderingar får du gärna höra av dig till oss.


Inför ditt mottagningsbesök

För att underlätta besöket ber vi dig göra följande innan ditt mottagningsbesök

  • Ta med relevanta journalhandlingar, röntgenundersökningar och provsvar. Om möjligt skicka/lämna dessa till oss innan besöket för genomgång.
  • Läkemedelslista på alla ordinarie läkemedel och andra preparat som naturläkemedel.

Förberedelse inför alla endoskopiska undersökningar


Fortsätt som vanligt med dina ordinarie mediciner med undantag av:

  • Blodförtunnande läkemedel. Kontakta oss om du behandlas med Waran, Eliquis, Xarelto, Pradaxa, Lixiana, Brilique, Clopidogrel eller liknande läkemedel. Trombyl behöver inte sättas ut. Kontakta oss vid minsta osäkerhet. Om du tar Waran, kontakta din AK-mottagning i god tid.
  • Om du ska genomgå en koloskopi ska järntabletter och bulkmedel (Inolaxol. Lunelax eller Visiblin) undvikas 5 dagar innan undersökningen. Om du har lätt att bli förstoppad rekommenderas istället Laktulos eller Movicol dagarna före undersökningen. Dessa finns receptfritt på apoteket och doseras enligt rekommenation på bipacksedeln.
  • Om du är insulinbehandlad diabetiker måste du själv ta kontakt med din läkare/sjuksköterska för inställning av insulin inför undersökningen.

För dig som ska genomgå koloskopi


Följ instruktionerna noggrant då en ren tarm är förutsättning för en lyckad undersökning.

Laxeringsförberedelser inför koloskopi med Laxabon (Länk PDF)


För dig som ska genomgå gastroskopi


Du måste varit fastandes 6 timmar innan undersökningen. Detta gäller både mat och dryck. Inga ytterligare förberedelser är nödvändigt.

Logotyp_TreMedikus_neg_tagline liten

Vi bedriver specialistvård med fokus på mag- och tarmbesvär, men även inom det invärtesmedicinska området. Vår mottagning drivs av specialistläkare, med flexibla öppettider och garanterat korta väntetider.