Funktionstester av mag-tarmkanalen

GastrolabbetDet finns tillstånd i mag-tarmkanalen som inte ger strukturella avvikelser som kan ses på t ex röntgen, endoskopiska undersökningar eller blodprover. Dessa går ofta behandla, eller diagnostisera genom att titta på mag-tarmkanalens funktion genom specifika funktionstester.Esofagusmanometri


Undersökningen är en funktionsundersökning av matstrupens rörelser. Undersökningen utförs med en tunn slang som via näsan förs ned till magsäcken. Därefter får man svälja några gånger och registrera trycket (rörelsen) i matstrupen. Genom denna undersökning kan man utreda flera tillstånd från matstrupen som man annars har svårt att kunna undersöka såsom sväljningssvårigheter, bröstsmärta, halsbränna, bröstbränna, och rapningar.


24 h pH mätning

Denna undersökning är också en funktionsundersökning av matstrupen där man registrerar syrahalten i matstrupen över ett dygn. Man får alltså med sig en liten utrustning hem som man bär enkelt över ett dygn. Man brukar göra denna undersökning tillsammans med Esofagusmanometrin för att få en komplett bild av symptomen från matstrupen. Även här kan liknande symptom som ovan utredas men även vissa fall av hosta kan utredas här.


FMT = Fekal Mikrobiell Transplantation

Fekal mikrobiell transplantation (FMT) används för att behandla personer som lider av svåra tarmproblem. Ofta handlar det om diarré orsakad av tarmbakterier, men positiva resultat har även visats på patienter med irritable bowel syndrom (IBS). Vi använder inte avföring från donatorer utan fekalflorakultur vilket är ett mer säkert alternativ. Genom koloskopi tillförs fekalfloran till tjocktarmen.


SIBO: Odling från tunntarmen

SIBO (Small Intestinal bacterial overgrowth) diagnostik genom gastroskopi med aspiration av tunntarmssekret som odlas för att fastställa/utesluta bakteriell förekomst.


Transitmätning


Här mäter vi hur snabbt hela tarmsystemet rör sig. Undersökningen innebär att man får svälja en kapsel dagligen i en vecka och därefter genomföra en röntgenundersökning av magen. Efter detta kan man räkna ut hur snabbt föda transporteras genom tarmen.


Logotyp_TreMedikus_neg_tagline liten

Vi bedriver specialistvård med fokus på mag- och tarmbesvär, men även inom det invärtesmedicinska området. Vår mottagning drivs av specialistläkare, med flexibla öppettider och garanterat korta väntetider.