Vad händer på TREMEDIKUS?

Nyheter och blogginlägg1-1.png?fit=733%2C550&ssl=1

2019-04-23 Hepatologi

Hemokromatos är en genetisk sjukdom där kroppen lagrar in järn i överskott. Järnet deponeras främst i levern, hjärtat, bukspottskörteln och leder. De vanligaste symtomen är trötthet, ökad hudpigmentering och ledvärk. I vissa fall kan förhöjda levervärden, hjärtsvikt och diabetes förekomma.

Idag kan man enkelt testa om en person lider av den vanligaste formen av hemokromatos (HFE typ 1). Höga värden för Ferritin och tranferrinmättnad kan vara tecken på hemokromatos.

Vissa former av hemokromatos är svåra att upptäcka och kräver specialdiagnostik. Hemokromatos ska heller inte förväxlas med DIOS (dysmetabolic iron overload syndrom) där järninlagring i kroppen sker till följd av västerländsk levnadsstill och noteras i samband med metabola syndromet.

Om du är intresserad av att få veta mer om hemokromatos är du välkommen att boka in ett besök hos oss.


Alcohol.jpg?fit=1200%2C799&ssl=1

2017-01-29 Hepatologi

Alkohol och lever

90 % av Sveriges befolkning dricker alkohol. Oftast dricker man endast mindre mängder alkohol eftersom det smakar bra med ett glas vin eller öl till maten. Problem uppstår om alkoholintaget blir okontrollerat och överstiger den mängd kroppen klarar av. Enligt Folkhälsomyndigheten anses var femte man och var åttonde kvinna vara riskkonsument.


Logotyp_TreMedikus_neg_tagline liten

Vi bedriver specialistvård med fokus på mag- och tarmbesvär, men även inom det invärtesmedicinska området. Vår mottagning drivs av specialistläkare, med flexibla öppettider och garanterat korta väntetider.