Vad händer på TREMEDIKUS?

Nyheter och blogginläggcolorectal_KTPH.png?fit=838%2C341&ssl=1

2019-12-27 CancerEndoskopi

När du har symtom som kan tyda på tjocktarmscancer eller ändtarmscancer behöver utredningen startas så fort som möjligt. Chansen att bli av med cancern är större ju tidigare den upptäcks. Vi erbjuder därför tid för koloskopi inom 3 dagar om du uppvisar symtom som kan bero på cancer i tjocktarmen eller ändtarmen:


kvalitet.png?fit=1200%2C568&ssl=1

Det finns överväldigande bevis för att screening minskar insjuknandet och dödligheten för tjocktarmscancer. Europeiska unionen har redan 2003 rekommenderat sina medlemsländer att genomföra screening i åldersgrupperna 50-74 år. I Sverige är det endast Stockholms län som infört screening. I resterande del av Sverige är screeningen på väg att införas, men exakt när och hur detta ska implementeras är inte klart. Klart är däremot att det kommer bli en stor utmaning för den offentliga vården.


colorectalcancer_shutterstock_0.jpg?fit=1200%2C780&ssl=1

Omkring 6000 svenskar insjuknar i tarmcancer varje år. Det är den vanligaste cancerformen efter bröstcancer hos kvinnor och prostatacancer hos män.

Tarmcancer uppkommer från ett godartat förstadium i form av polyper som med tiden kan utvecklas till cancer. Vid tidig upptäckt kan vi plocka bort polyperna och hindra sjukdomen från att utvecklas. Även tidigt cancer som är begränsad till tarmväggen kan botas i de flesta fall.

Tarmcancer är vanligare i högre åldrar. Det är inte ovanligt att de som drabbas har sjukdomen inom släkten. Andra riskfaktorer är rökning och fetma.


Logotyp_TreMedikus_neg_tagline liten

Vi bedriver specialistvård med fokus på mag- och tarmbesvär, men även inom det invärtesmedicinska området. Vår mottagning drivs av specialistläkare, med flexibla öppettider och garanterat korta väntetider.