Hjälp med mag-tarm relaterade besvär under den rådande Corona-pandemin

2020-03-19
coronavirus.jpg?fit=460%2C276&ssl=1

När sjukvården stänger ner allt mer av sin verksamhet blir det allt svårare att få den vård som normalt ses som en självklarhet. Vi inom den privata sektorn vill ta ett större ansvar och upprätthålla en god service för alla med mag-tarm relaterade besvär.

Vi på Tremedikus är alla specialistläkare inom gastroenterologi och hepatologi med bred kunskap inom alla mag-tarm relaterade besvär så som inflammatorisk tarmsjukdom, IBS och leversjukdomar. På vårt endoskopicentrum gör vi allt inom endoskopiska undersökningar, både diagnostiskt och terapeutiskt. Exempel på undersökningar är gastroskopi, koloskopi och kapseledoskopi. Vårt gastrolabb utför funktionsundersökningar av mag-tarm-kanalen och vi är ensamma i Sverige om att erbjuda bland annat esofagusmanometri samt 24h pH mätning. Vi erbjuder dessutom mottagningsbesök över videosamtal.

 

Vi har den högsta patientnöjdheten jämfört med andra mag-tarm relaterade kliniker i Västsverige. Dessutom är vi den enda kompletta gastroenterologiska kliniken där alla undersökningar genomförs i våra lokaler i Gårda. Ni kan tryggt låta oss ta över utredningar och behandlingar och räkna med bästa service och kvalitet.

Logotyp_TreMedikus_neg_tagline liten

Vi bedriver specialistvård med fokus på mag- och tarmbesvär, men även inom det invärtesmedicinska området. Vår mottagning drivs av specialistläkare, med flexibla öppettider och garanterat korta väntetider.