Koloskopi inom 3 dagar vid allvarliga symtom.

2019-12-27
colorectal_KTPH.png?fit=838%2C341&ssl=1

När du har symtom som kan tyda på tjocktarmscancer eller ändtarmscancer behöver utredningen startas så fort som möjligt. Chansen att bli av med cancern är större ju tidigare den upptäcks. Vi erbjuder därför tid för koloskopi inom 3 dagar om du uppvisar symtom som kan bero på cancer i tjocktarmen eller ändtarmen:

  • Blod i avföringen
  • Blodbrist
  • Ändring av annars stabila avföringsvanor

Vid koloskopi kan vävnadsprov tas vid fynd av tumör och remiss utfärdas direkt kirurgisk enhet för tjock- och ändtarmscancer.

 

Logotyp_TreMedikus_neg_tagline liten

Vi bedriver specialistvård med fokus på mag- och tarmbesvär, men även inom det invärtesmedicinska området. Vår mottagning drivs av specialistläkare, med flexibla öppettider och garanterat korta väntetider.