Screening för tjocktarmscancer: Inte bara en koloskopi undersökning

2019-12-21
kvalitet.png?fit=1200%2C568&ssl=1

Det finns överväldigande bevis för att screening minskar insjuknandet och dödligheten för tjocktarmscancer. Europeiska unionen har redan 2003 rekommenderat sina medlemsländer att genomföra screening i åldersgrupperna 50-74 år. I Sverige är det endast Stockholms län som infört screening. I resterande del av Sverige är screeningen på väg att införas, men exakt när och hur detta ska implementeras är inte klart. Klart är däremot att det kommer bli en stor utmaning för den offentliga vården.

Vi vet idag att cancer som drabbar tjock- eller ändtarmen utvecklas från ett förstadium i tarmen som kallas polyper. Vid screening är det i första hand dessa polyper man vill identifiera och plocka bort innan de hinner utveckla sig mot cancer. Utfallet av en screening beror därför helt på förmågan att hitta dessa förstadier. Utrustning och teknik som används har  en mindre inverkan, utan det är i första hand läkaren (endoskopisten) som gör undersökningen som har betydelse. Hur många polyper man finner, och kvaliteten på undersökningen skiljer sig stort mellan olika undersökare. Kliniker som utför endoskopiska undersökningar bör därför registrera och följa upp de specifika kvalitetsindikatorer som finns, så att koloskopi utförs med högsta kvalitet.

 

Sammanfattningsvis krävs det inte bara en koloskopiundersökning som screening för cancer i tjock- eller ändtarm. Mer viktigt är att fastställa att undersökningen  görs på kvalitetskontrollerad enheter för att minska insjuknandet i tjocktarmscancer. Något som få privata aktörer i mellansverige uppfyller.

 

Den viktigast frågan man som privatperson ska ställa: (1) är enheten kvalitetssäkrad och (2) är undersökande läkare gastroenterolog som uppfyller kraven som ställs för screening för kolorektalcancer med koloskopi?

 

 

Mer information går att hitta på regionala cancercentrum:

https://www.cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/tjock–och-andtarm-anal/vardprogram/nvpkolorektalcancer_2016-03-15.pdf

Logotyp_TreMedikus_neg_tagline liten

Vi bedriver specialistvård med fokus på mag- och tarmbesvär, men även inom det invärtesmedicinska området. Vår mottagning drivs av specialistläkare, med flexibla öppettider och garanterat korta väntetider.