Esofagusmanometri och 24h pH mätning nu på Tremedikus.

2019-12-13
gauge-pressure-myb.jpg?fit=729%2C485&ssl=1

Det finns tillstånd i mag-tarmkanalen som inte ger strukturella avvikelser som kan ses på t ex röntgen, endoskopiska undersökningar eller blodprover. För att komma närmare diagnos krävs då att man istället tittar på mag-tarmkanalens funktion genom specifika funktionstester.

Som enda mottagning i västsverige satsar vi nu därför på diagnostik inom funktionsrubbningar i mag-tarm kanalen. Förutom transitmätning kan vi nu även genomföra esofagusmanometri och 24h pH mätning på vår klinik i Gårda.

Esofagusmanometri
Undersökningen är en funktionsundersökning av matstrupens rörelser. Undersökningen utförs med en tunn slang som via näsan förs ned till magsäcken. Därefter får man svälja några gånger och registrera trycket (rörelsen) i matstrupen. Genom denna undersökning kan man utreda flera tillstånd från matstrupen som man annars har svårt att kunna undersöka såsom sväljningssvårigheter, bröstsmärta, halsbränna, bröstbränna, och rapningar.

24 h pH mätning
Denna undersökning är också en funktionsundersökning av matstrupen där man registrerar syrahalten i matstrupen över ett dygn. Man får alltså med sig en liten utrustning hem som man bär enkelt över ett dygn. Man brukar göra denna undersökning tillsammans med Esofagusmanometrin för att få en komplett bild av symptomen från matstrupen. Även här kan liknande symptom som ovan utredas men även vissa fall av hosta kan utredas här.

Transitmätning
Här mäter vi hur snabbt hela tarmsystemet rör sig. Undersökningen innebär att man får svälja en kapsel dagligen i en vecka och därefter genomföra en röntgenundersökning av magen. Efter detta kan man räkna ut hur snabbt föda transporteras genom tarmen.

 

Läs mer på vår hemsidan under gastrolabbet, eller kontakta oss för att boka tid.

Gastrolabbet

Logotyp_TreMedikus_neg_tagline liten

Vi bedriver specialistvård med fokus på mag- och tarmbesvär, men även inom det invärtesmedicinska området. Vår mottagning drivs av specialistläkare, med flexibla öppettider och garanterat korta väntetider.