Hemokromatos

2019-04-23
1-1.png?fit=733%2C550&ssl=1

Hemokromatos är en genetisk sjukdom där kroppen lagrar in järn i överskott. Järnet deponeras främst i levern, hjärtat, bukspottskörteln och leder. De vanligaste symtomen är trötthet, ökad hudpigmentering och ledvärk. I vissa fall kan förhöjda levervärden, hjärtsvikt och diabetes förekomma.

Idag kan man enkelt testa om en person lider av den vanligaste formen av hemokromatos (HFE typ 1). Höga värden för Ferritin och tranferrinmättnad kan vara tecken på hemokromatos.

Vissa former av hemokromatos är svåra att upptäcka och kräver specialdiagnostik. Hemokromatos ska heller inte förväxlas med DIOS (dysmetabolic iron overload syndrom) där järninlagring i kroppen sker till följd av västerländsk levnadsstill och noteras i samband med metabola syndromet.

Om du är intresserad av att få veta mer om hemokromatos är du välkommen att boka in ett besök hos oss.

Logotyp_TreMedikus_neg_tagline liten

Vi bedriver specialistvård med fokus på mag- och tarmbesvär, men även inom det invärtesmedicinska området. Vår mottagning drivs av specialistläkare, med flexibla öppettider och garanterat korta väntetider.