Egenbehandling vid IBS

2017-03-22
IBS.jpg?fit=800%2C600&ssl=1

Vad kan man göra själv vid IBS?
IBS är en vanlig sjukdom som inte är farlig men kan vålla stora besvär för vissa individer. När man väl har fått sin diagnos med IBS är det inte ovanligt att man känner sig vilsen och söker en lösning på sina besvär. Ofta har man experimenterat lite själv redan men vad säger forskningen om saker man kan påverka själv?


• Ha en hälsosam livsstil
– Inre och yttre stressfaktorer påverkar ofta symptomen negativt. Vardagens stress kan man inte alltid påverka men vissa saker kan man göra, de flesta har några saker de kan dra ner på och faktiskt inte måste göras.
– Motion dagligen är viktigt ur många synvinklar men även för IBS. Man har studerat sambandet och i en studie där patienter med IBS fick träna 20-60 minuter i medel till intensiv träning tre till fem dagar i veckan under 3 månader och de som tränade fick mindre symptom och hade mindre risk att uppleva en försämring i sina symptom.
• Förändra dina kostvanor
– En kost med låg andel FODMAPs (Fermenterbara Oligo- Di- Monosacharider och Polyoler) har rönt mycket uppmärksamhet senaste tiden och har visats I studier minska symptomen vid IBS.
– Traditionella kostråd vid IBS innebär att man skall minska intaget av fett, olösliga fibrer, koffein, och gasbildande födoämnen såsom bönor, kål, och lök. Det kan också vara av värde att minska portionsstorleken och istället äta flera gånger per dag.
– En jämförande studie mellan dessa olika kostråd har gjorts och båda hade ungefär lika god effekt på symptomen vid IBS.
– Om man vill försöka sig på FODMAPs behandlingen så bör man ta hjälp av en dietist eftersom det kan vara ganska komplicerat att följa den och dessutom se till att man får I sig allt men behöver I kosten.
• Förändra ditt fiberintag
– Detta gäller framförallt för den som har en förstoppningsdominerad IBS. Olösliga fibrer i mat (exempelvis vetefiber) är inte att rekommendera att öka vid IBS eftersom de sällan hjälper mot förstoppningsinslaget men däremot kan öka lösliga fiberintaget hjälpa till, exv psylliumfrön och isphagulaskal (Vi-Siblin® finns receptfritt på apoteket).
• Överväga födoämnesintolerans
– Sambandet mellan födoämnesintolerans och IBS är kontroversiellt och man har inga generella rekommendationer att ge. I dagsläget rekommenderas inte att man utreder födoämnesintoleras hos patienter med IBS om man inte har en hög misstanke om att det kan röra sig om en intolerans.
– Glutenintolerans är dock en mycket vanlig åkomma som kan vara svår att avfärda varför det kan vara värt att överväga testning för detta hos patienter med IBS. Även patienter som inte har Coeliaki (”äkta” glutenintolerans) med en diarrédominerad IBS kan eventuellt ha nytta av att inte äta gluten. Detta samband har dock basra kunnat visas i vissa studier varför en generell rekommendation inte kan göras men det kan vara värt att prova att vara utan gluten i två veckor för att se om det hjälper diarrésymptomen och därefter äta gluten igen och se om det hjälper något.
• Minska på mjölkintaget
– Personer med laktosintolerans skall inte dricka/äta mjölkprodukter då detta ga ge besvär från magen. Hos patienter med IBS utan klar laktosintolerans men med problem av svullen och bullrig mage kan på prov vara utan mjölkprodukter i 6 veckor på prov och därefter utvärdera symptomen.
• Probiotika
– Probiotika som hjälp för symptom vid IBS har undersökts i flera studier med lite varierande resultat men en meta-analys (fler studier sammanslagna för att leta efter ett generellt resultat) visar att det kan ha effekt för vissa vid IBS varför det kan vara värt att prova. Studierna har undersökt många olika bakteriekulturer, rådgör med oss på Tremedikus vilka produkter du kan överväga att prova.

Källor i urval
Lancet Gastroenterol Hepatol 2017; 2: 112–22. Management of the multiple symptoms of irritable bowel syndrome Magnus Simrén, Hans Törnblom, Olafur S Palsson, William E Whitehead
World J Gastroenterol. 2015 Mar 14;21(10):3072-84. Effectiveness of probiotics in irritable bowel syndrome: Updated systematic review with meta-analysis. Didari T, Mozaffari S, Nikfar S, Abdollahi M.
Gastroenterology 2015; 149: 1399–407. Diet low in FODMAPs reduces symptoms of irritable bowel syndrome as well as traditional dietary advice: a randomized controlled trial. Bohn L, Storsrud S, Liljebo T, et al.
Am J Gastroenterol. 2011;106(3):508. Gluten causes gastrointestinal symptoms in subjects without celiac disease: a double-blind randomized placebo-controlled trial. Biesiekierski JR, Newnham ED, Irving PM, Barrett JS, Haines M, Doecke JD, Shepherd SJ, Muir JG, Gibson PR

Logotyp_TreMedikus_neg_tagline liten

Vi bedriver specialistvård med fokus på mag- och tarmbesvär, men även inom det invärtesmedicinska området. Vår mottagning drivs av specialistläkare, med flexibla öppettider och garanterat korta väntetider.