Funderar du över hur dina alkoholvanor påverkar din lever?

2017-01-29
Alcohol.jpg?fit=1200%2C799&ssl=1

Alkohol och lever

90 % av Sveriges befolkning dricker alkohol. Oftast dricker man endast mindre mängder alkohol eftersom det smakar bra med ett glas vin eller öl till maten. Problem uppstår om alkoholintaget blir okontrollerat och överstiger den mängd kroppen klarar av. Enligt Folkhälsomyndigheten anses var femte man och var åttonde kvinna vara riskkonsument.

Riskkonsumtion av alkohol är om en kvinna dricker mer än 9 standardglas per vecka. För män gäller högst 14 standardglas per vecka. Ett standardglas motsvarar exempelvis en folköl 50 cl eller ett glas vin på 15 cl.

Som riskkonsumtion anses även att dricka mer än 3 (kvinna) eller 4 (man) standardglas vid ett och samma tillfälle.

 

Är du riskkonsument? Testa dig själv här:

http://patient.info/doctor/alcohol-use-disorders-identification-test-audit

http://alkoholprofilen.se/questions

 

Människor som hamnar i ett alkoholmissbruk eller alkoholberoende kämpar inte bara med sociala och arbetsrelaterade problem utan kroppen tar allvarlig skada av alkoholintaget. Magsäcken, tarmarna, hjärnan bukspottskörteln, hjärtat och levern är de mest drabbade organen.

Om kroppen får till sig större mängder alkohol än vad den tål, produceras mer fettsyror än vanligt. Dessa lagras i levern vilket resulterar i en fettlever. En fettlever leder till inflammation i levern och det sker en ombyggnad och ärrbildning i fettlevern, vilket kallas för leverfibros.

Leverfibros kan indelas i olika grader beroende på hur mycket vävnad som har omvandlats till ärrvävnad. Den allvarligaste graden kallas man även för levercirros, eller skrumplever.
Om man slutar dricka alkohol på även kan man hindra utvecklingen till en cirrotisk lever. Det är därför viktigt att i tid upptäcka leverpåverkan och stoppa det skadliga intaget av alkohol.

Om du har frågor kring din alkoholkonsumtion eller levnadsvanor får du gärna kontakta oss. Vi erbjuder en personlig kontakt med läkare för provtagning för att utesluta olika organskador till följd av alkohol.

 

Logotyp_TreMedikus_neg_tagline liten

Vi bedriver specialistvård med fokus på mag- och tarmbesvär, men även inom det invärtesmedicinska området. Vår mottagning drivs av specialistläkare, med flexibla öppettider och garanterat korta väntetider.