Förebygga tjock- och ändtarmscancer

2017-01-24
colorectalcancer_shutterstock_0.jpg?fit=1200%2C780&ssl=1

Omkring 6000 svenskar insjuknar i tarmcancer varje år. Det är den vanligaste cancerformen efter bröstcancer hos kvinnor och prostatacancer hos män.

Tarmcancer uppkommer från ett godartat förstadium i form av polyper som med tiden kan utvecklas till cancer. Vid tidig upptäckt kan vi plocka bort polyperna och hindra sjukdomen från att utvecklas. Även tidigt cancer som är begränsad till tarmväggen kan botas i de flesta fall.

Tarmcancer är vanligare i högre åldrar. Det är inte ovanligt att de som drabbas har sjukdomen inom släkten. Andra riskfaktorer är rökning och fetma.

I många länder praktiserar man allmän screening, oftast vid 50 eller 60 års ålder. Det finns bevis för att screening, genom direkt undersökning av tjock- och ändtarm med endoskopi (koloskopi eller sigmoidoskopi), minskar dödligheten i tjock- och ändtarmscancer. Man kan då plocka bort dessa tidiga förstadier och minska risken för att drabbas av cancer.

Undersökningen görs med ett koloskop, en tunn slang, som är en mjuk och böjlig med en kamera längst fram som förs in via ändtarmen som passerar genom hela tjocktarmen upp till blindtarms mynningen och tunntarmens nedre del. Bilden från kameran överförs till en tv skärm så att insidan kan inspekteras noggrant.

Ju tidigare en cancer upptäcks desto bättre är prognosen. Det finns en del varningsflaggor man ska känna till:

  • Blodbrist
  • Blod i avföringen
  • Förändrade avföringsvanor
  • Viktnedgång

Varningsflaggor bör föranleda snabb undersökning med koloskopi för att utesluta tjocktarmscancer.

Om du vill genomföra en förebyggande undersökning, eller misstänker att du själv drabbats, är du välkommen att höra av dig till oss.

Logotyp_TreMedikus_neg_tagline liten

Vi bedriver specialistvård med fokus på mag- och tarmbesvär, men även inom det invärtesmedicinska området. Vår mottagning drivs av specialistläkare, med flexibla öppettider och garanterat korta väntetider.