TreMedikus AB försattes i konkurs den 25 mars 2021 vid Göteborgs tingsrätt, varvid Patric Lundin förordnades till konkursförvaltare.

 

Vänligen kontakta konkursförvaltaren per e-post patric.lundin@wahlinlaw.se vid eventuella frågor om konkursen.

Patientjournalerna finns tillgängliga hos Regionarkivet Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad med adress Otterhällegatan 4, 411 18 Göteborg. Vid frågor gällande journalerna, vänliga kontakta Regionarkivet på telefon 031-701 50 00.