Bolaget är försatt i konkurs och att vid eventuella frågor kontakta Patric Lundin som förordnad konkursförvaltare på e-post patric.lundin@wahlinlaw.se

IVO kommer omhänderta journalarkivet, vilket kommer finnas tillgängligt för regionarkivet Västra Götalandsregionen inom kort.